Career

Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
CEO CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Địa chỉ 95 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0978661404
Thành lập 4 Tháng Bảy, 2013
Mã số thuế Thông tin mã số thuế
Ngành nghề CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Doanh thu CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
CEO CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Địa chỉ 95 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0978661404
Thành lập 4 Tháng Bảy, 2013
Mã số thuế Thông tin mã số thuế
Ngành nghề CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Doanh thu CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
CEO CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Tên công ty CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Địa chỉ 95 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
0978661404
Thành lập 4 Tháng Bảy, 2013
Mã số thuế Thông tin mã số thuế
Ngành nghề CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE
Doanh thu CÔNG TY TNHH DDH ARCHITECTURE